send link to app

偷天


4.4 ( 8704 ratings )
Müzik Eğlence
Geliştirici: xiao shi
ücretsiz

窃钩者诛,窃国者侯,窃天地人心者,或为神圣仙佛。天地之道,无边无际;红尘人心,无穷无尽。且看吾孤身只手,将这天地一手偷之。